නදී ..✍???? 1 year ago 147 5 3

Nisadas Image

????

හීනයට පණ දෙන්න
දුවන විට හෙම්බත්ව
සයන ඇතිරිලි සිනා
හඩ සවන් වැකුනාට
නෑසුනා සේ ඉන්න
ඇහැකියිද මට
ඉතිම්,
තොටුපළත් පෙනෙන
නොපෙනෙනා මානයක
මගේ ළඟ නැංගුරම්ලාපු
කරුම ථීනමිද්දය උඹ
නිසා ....

(කරුම නිදිමත)????☹️

මම
නදී ..✍️

Comments (3)

Naween Perera 1 year ago ????????

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ☹️☹️☹️☹️ නිදිමත

Wageesha S 1 year ago hmmmm aththa

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps