නදී ..✍???? 1 year ago 31 4 6

Nisadas Image

මග හැරුනු නුබේ නෙත
මගේ නෙත් මානයෙන්......
තවමත් පීරා සොයමි මම
නුබේ නෙතු කොතැනක කියා.....

මතක බිදු හද කොනක
සිරකරන් සිහිනයක් සේ......
හිත් හදාගමු ඉතින් ප්‍රේමයත්
අමරනීයවූ පරිත්‍යාගයක් සේ.....

මුනගැසුනු මුත් කෙදින
නෙතු පියන් එකිනෙකට ගැටිලා....
ඉමු දුරින් නාදුනන ලෙස අපිත්
සිතින් පමනක් ලංවෙලා.....

නදී ..✍️

Comments (6)

Dila ???? 1 year ago ?❤

චතූ 1 year ago ??

ශශී❤️? 1 year ago ?❤️

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි ඩිලා❤,චතු අක්කා ❤️ , ශශී අක්කා ❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ?❤??

නදී ..✍???? 1 year ago දීෂා❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps