චතු ගුණසේකර ? 1 year ago 33 5 6

Nisadas Image

මියැදෙන වස්සානය

හැමදාම හවසට
මගෙ සිතුවිලි යන්නෙ
පැරකුම් වැව් ඉස්මත්තෙ
හීන් සැරින් හමන සුළගට දෙන්න

නෝක්කාඩු බස් නොකියම
තෙරක් නැති සිතුවිලි ගොන්න
බරක් නැතුවම අරන් යන්නෙ
මූනිච්චාවටවත් මට මොකුත් නොකියම

සුපුරුදු ගහ කොලත්
සුපුරුදු වෙරළ ,රළ දිය කදත්
හැමදාම වගෙ මුණ ගැහුනට
මට විතරක් නොකීව අමුතු රහසක් කියන්නට හදානවා වගෙ මට දැනුනා

එදා,

මොහොතකට ගහකොළකට බරවෙමින්
ගිලෙන හිරුට කවියක් මුමුණන කොට
නෝක්කාඩු බැල්මෙන් පෙම්වතුන් බලමින්
මටත් නොකියම නොපෙනෙන දුරකට යන්නෙ
මට විතරක්ම වස්සානය මියැදෙන වග ඒත්තු ගන්වන්නට වගේද මට විටෙක සිතුනෙමි...?

චතු
?
Comments (6)

Hirusha Nirodh? 1 year ago ??

නදී ..✍???? 1 year ago ලස්සනයි ❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ලස්සනයි ?

චතූ 1 year ago

Dila ???? 1 year ago ලස්සනයි?

Kavinda Sahan 1 year ago ❤️❤️❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps