චතු ගුණසේකර ? 3 years ago 133 5 9

Nisadas Image

නිදහස

දුටිමි නිදහසෙ පාව යන කුරුල්ලෙකු
කොහිද ජීවිතය තුල බරක්....

නිදහසෙ තැනු කූඩුවට
රැගෙන යයි මීවිත රස බොජුන්

කරදර විමසා බලා කරයි සුදුසු දෙය....

නොවෙයි එහි වෙහෙසක්

සිතන්නට හැකිද මට
කිමැදැයි කියා නිදහස...

-චතු-

Comments (9)

ශශී❤️? 3 years ago ලස්සනයි ❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 3 years ago ලස්සනයි ?

නදී ..✍???? 3 years ago ලස්සනයි ❤️

Naween Perera 3 years ago ලස්සනයි

Dila ???? 3 years ago ??

චතූ 3 years ago ❤❤

Nethu 3 years ago Lassni❤️

චතු ගුණසේකර ? 3 years ago තැන්කියු හැමෝටම

❤sami❤ 3 years ago ලස්සනයි

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps