ශශී❤️? 1 year ago 37 5 10

Nisadas Image

❤️?❤️

හීන ලියකම් නෙතු මවා
පාට සිතුවම් හැඩ කලා
සියුම් රස තැන් සොය සොයා
මගේ හදවත ඉගිලුනා...
සිවුරු පඩු පැහැ ගත් වලා
සැදෑ යම සිතුවම් කලා
දිලෙන හිරු මල සැගවිලා
සදට කවිකම් එලි කලා...
වියැකි සිනහව පිබිදිලා
නොනිමි කදුලැලි සේදුනා
තරු පිපෙන අහසට වෙලා
මගේ කවි සිත දග කලා...
සිතට නොදැනිම ලන් වෙලා
මතක මන්පෙත පෙරලුවා
ලොවට රහසින් සගවලා
අපේ මතකය දග කලා...

ශශී

Comments (10)

නදී ..✍???? 1 year ago ලස්සනයි ශශී අක්කා ❤️❤️❤️

ශශී❤️? 1 year ago Thank u nadee nanga..❤️

Naween Perera 1 year ago ලස්සනයි ශශී ❤️

ශශී❤️? 1 year ago Thank u nawee aiya..❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ලස්සනයි සුදු අක්කි❤

ශශී❤️? 1 year ago Thank u sudu nangi mage..❤️?

චතූ 1 year ago ලස්සනයි ශශී අක්කේ ❤❤

ශශී❤️? 1 year ago Thank u chathu nangi..❤️

...චූටි... 1 year ago ලස්සනයි ශශි අක්කෙ ❤️?

ශශී❤️? 1 year ago Thank u chuti..❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps