චතු ගුණසේකර ? 3 years ago 168 5 5

Nisadas Image

චාම් ප්‍රේමය

ස්වේත සලු නොපැලැදි හුන් පවා
රකිත් පතිවත යශෝදර සම හා
ස්වාමි භක්තිය සිත මැවුනු දා
කැණි මඩල සුන්දරය සැමදා...

ෆැන්ටිසිය ලොව පින්තාරු වූ දා
හිරි ඔතප් සිතින් ගිලිහුණු දා
ප්‍රේමය කාමයට ගිජු වුනු දා
මංගල බෙර සම අපෙන් මියැදුනා...

-චතූ-
21/12/2020

Comments (5)

ශශී❤️? 3 years ago ගොඩක් ලස්සනයි ?❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 3 years ago ලස්සනයි ගොඩක්ම ❤️

චතු ගුණසේකර ? 3 years ago තැන්කියු හැමෝටම

චතූ 3 years ago ලස්සනයි චතුරිකා?

Dila ???? 3 years ago ලස්සනයි ❣️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps