චතු ගුණසේකර ? 1 year ago 19 5 5

Nisadas Image

චාම් ප්‍රේමය

ස්වේත සලු නොපැලැදි හුන් පවා
රකිත් පතිවත යශෝදර සම හා
ස්වාමි භක්තිය සිත මැවුනු දා
කැණි මඩල සුන්දරය සැමදා...

ෆැන්ටිසිය ලොව පින්තාරු වූ දා
හිරි ඔතප් සිතින් ගිලිහුණු දා
ප්‍රේමය කාමයට ගිජු වුනු දා
මංගල බෙර සම අපෙන් මියැදුනා...

-චතූ-
21/12/2020

Comments (5)

ශශී❤️? 1 year ago ගොඩක් ලස්සනයි ?❤️

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ලස්සනයි ගොඩක්ම ❤️

චතු ගුණසේකර ? 1 year ago තැන්කියු හැමෝටම

චතූ 1 year ago ලස්සනයි චතුරිකා?

Dila ???? 1 year ago ලස්සනයි ❣️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps