චතු ගුණසේකර ? 1 year ago 25 4 6

Nisadas Image

පෙම් කලේ කිම?

අත පොවනු හැකි
දෙයැස් මානෙ
නේක විසිතුරු
මල් සුවද දෙන
පිපී හිනැහෙන කල,
ඈත අහසේ
පායා දිලිස
හිතට ඔච්ච්ම කරන
විටක නිවී යන
ලගට ලං වී
සෙනෙහසෙ උණුසුම
විදිනට වරම් නැති
තරු මලකට
ඔය බොලද සිත
පෙම් කලේ කිම?

-චතූ-
20/12/2020

Comments (6)

Madhusanka Prabhath 1 year ago බලා වැලපෙමි නෙලා ගන්න බැරිතැන ??

ශශී❤️? 1 year ago ලස්සනයි ??

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ම්ම්ම් ලස්සනයි ?

චතු ගුණසේකර ? 1 year ago තැන්කියු හැමෝටම ?

චතූ 1 year ago ලස්සනයි ?❤

Dila ???? 1 year ago ලස්සනයි

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps