චතු ගුණසේකර ? 3 years ago 183 7 7

Nisadas Image

හීන •••••

දන්නවද?
නින්ද නොයන මැදියමට
හිත තනිවෙන්නෙ හීන යට..
සිතිවිලි යට...
සමහර හීන එකින් එක ගලපගෙන යනකොට මටත් නොදැනිම ඒක කවියක් වෙලා...
ඇත්තමයි,
රෑ මැදියමේ ඒ කවි වලට පණ දෙන්නෙ කලුවර විතරමයි
ඒත් දන්නවද,
දඩබ්බර අහස ගොරව ගොරව අකුණු සැර එවනකොට,
උපදින්නවත් පින නැතුව
සමහර හීන මියැදෙනවා
කලුවරට වත් නොකියාම.....?

-චතූ-
16/12/2020Comments (7)

Deesha(දීෂා)❤️ 3 years ago Hmm ඇත්තමයි ? ලස්සනයි ❤️✍️

ශශී❤️? 3 years ago ලස්සනයි ගොඩක් ❤️

චතූ 3 years ago ලස්සනයි චතු ❤

චතු ගුණසේකර ? 3 years ago Thanq hemotm ❤️

Madhusanka Prabhath 3 years ago Nice …?

Dila ???? 3 years ago ලස්සනයි අක්කේ..

D S Dinuwanthi 3 years ago Patta ?

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps