චතු ගුණසේකර ? 1 year ago 40 7 7

Nisadas Image

හීන •••••

දන්නවද?
නින්ද නොයන මැදියමට
හිත තනිවෙන්නෙ හීන යට..
සිතිවිලි යට...
සමහර හීන එකින් එක ගලපගෙන යනකොට මටත් නොදැනිම ඒක කවියක් වෙලා...
ඇත්තමයි,
රෑ මැදියමේ ඒ කවි වලට පණ දෙන්නෙ කලුවර විතරමයි
ඒත් දන්නවද,
දඩබ්බර අහස ගොරව ගොරව අකුණු සැර එවනකොට,
උපදින්නවත් පින නැතුව
සමහර හීන මියැදෙනවා
කලුවරට වත් නොකියාම.....?

-චතූ-
16/12/2020Comments (7)

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago Hmm ඇත්තමයි ? ලස්සනයි ❤️✍️

ශශී❤️? 1 year ago ලස්සනයි ගොඩක් ❤️

චතූ 1 year ago ලස්සනයි චතු ❤

චතු ගුණසේකර ? 1 year ago Thanq hemotm ❤️

Madhusanka Prabhath 1 year ago Nice …?

Dila ???? 1 year ago ලස්සනයි අක්කේ..

D S Dinuwanthi 1 year ago Patta ?

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps