චතු ගුණසේකර ? 1 year ago 30 3 5

Nisadas Image

ප්‍රේමය රැදුන ගඟනත ...

පොද වැස්සට තෙමීගෙන
හන්තාන මීදුම දුර
අතවනාවි දවසක
ඇවිද යන්නට ගව් දුර

සියුමැලි දෙඅත් පටලවගෙන
හීන නෙක ඇහිදින්න
අවරගිර අහස යට
ආසයි කවි ඇහිදින්න

රැලි නැගෙන බිදෙන රළ ට
වැව් රළ මුමුණන කවියට
එදාට හැකිවේවිද
පෙම් බදින්න අපූරුවට

සෙනෙහසේ ඉම දුර ඈතක,
නොනවතින කවක් ගොතන්නට
නුවර අහසත් සැරසෙයිද
ප්‍රේමයට තනු මවන්නට...

-චතූ-
6/12/2020


Comments (5)

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ලස්සනයි ?✍️❤️

චතූ 1 year ago ලස්සනයි ?❤✍

Dila ???? 1 year ago ❣️

චතු ගුණසේකර ? 1 year ago Thanq hemot

ශශී❤️? 1 year ago ලස්සනයි ??

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps