නදී ..✍???? 1 year ago 148 4 4

Nisadas Image

නුඹයි දිවියේ නිරිදුවූ...

රත් - රුදිර බිදු සුවද තවරා
පිදූ සෙනෙහස නාමයෙන්
හිත් - අහස මත පායාපු ලළිඳු, නිවා සැනසුව ආලයෙන්
විත් - රිදුම් දුන් හිතෙහි කැකරූ
සීත ලතැවුල් හෙමිහෙමින්
ලත් - තැනින් සිත් සුවය සැදුවා, රිදී නුඹමිණි රශ්මියෙන්

සියැසි - අද්දැකි ජීවිතේ ගැන කියාදුන් දෙවි කෙනෙක්වූ
මියැසි - කවියක මුල් තනුව නුඹ දිවිමගේ හමුවුනාවූ
නිවැසි - අරණට එළිය කැන්දන පහන් වැටකින් එකක්වූ
සියැසි - දිවියේ ඔටුනු නොපැලදි නුඹයි දිවියේ නිරිදුවූ

සිහින - මවලා අපේ දිවි ගැන අදුරු කුටියක හෙලු සුසුමක්
සිතන - තරමට බරවැඩියි මට, තාත්තේ නුඹ සේනෙහෙ ගඟුලක්
පතන - පැතුමක අපේ ලෝකය සුවද වෙන්නට බොහෝ සිතුමක්
වචන - ගලපනු බෑ, ලියන්නට පද නුබේ ගුණකද මහමෙරක්

අචල - දාරක සෙනෙහෙ හංගා වැටෙන විට අත්වැට වෙලා
පතල - වන්නට ලොවක් අභියස පවුරසේ නුඹ, සිටිය රැකලා
නිසල - ගුණදම් වඩන්නට මග පෙන්වමින් දිරියදී සවිමත් කලා
සිසිල - ඒ ගුණ බලෙන් දිඝාසිරි
පැතුම්... තාත්තේ, මම එක්කලා

නදී ..✍️

Comments (4)

චතූ 1 year ago ලස්සනයි නදී ❤️

සචී..... 1 year ago ලස්සනයි❤️❤️❤️❤️

shashi 1 year ago ලස්සනයි නන්ගි.❤️

Withanage DCS 1 year ago අපූරුයි ..ප්‍රිය වූ පිය පෙම

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps