නදී ..✍???? 8 months ago 77 2 4

Nisadas Image

අද කාලයේ දුශෙයින් නුඹයි!

සිප්හලක අකුරින් එහාට
ඉගිලෙන්න රස තැන්
සොයා ජීවිතේ දිගු පාඩමට
මුල් අකුරු ඇහිද දුන්....

දිනුම පැරදුම අභියස සිසු
නමට උපන් කදුලකින්
සම්පූර්ණ වූ අඹපු කැටයම
" ආදරණීය ගුරුතුමා "

සීතලෙන් රිදුම් දෙන
ළපටි මෘදු පා වලට
අයිලය දෙසට පියමනින්ට
පාලම් තැනුව සේ ....

මාසෙ අගකදි ලැබෙන
තුට්ටුවක සොච්චමට
දැනුම් සයුරේ සීතලේ ගුලිවෙච්ච
ළමා හද උණුසුම් කල....

එදා ගුරු ගීතයට
හිමිකමක් නොකිව්ව
අද කාලයේ
සැබෑ දුශෙයින් නුඹයි.

ගුරු මව්නි/පියතුමනි,

මම,
නදී ..✍️
2021.10.03

Comments (4)

*$@n¢hi* 8 months ago ❤❤❤

Deesha(දීෂා)❤️ 8 months ago අනිවාර්යයෙන්ම ❤

චතූ 8 months ago ❤️❤️

මොටො 8 months ago wow

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps