නදී ..✍???? 1 year ago 53 5 8

Nisadas Image

යන්නට බුදු පුදට සුවද
විහිදුවා දසත්.....
පිපුනාට සුදු මල් පොකුරෙ
මල් බොහෝ ගනන්........

අහුවෙලා කතුරකට
රැවටිලා සෙයින්........
කලියෙන්ම ගිලිහිලා
පරනොවුනු එක මලක්......

මලේ අසරණ වූ බවක්
වට පිටේ මල් නොදත්.....
කරයි ඔච්චම් නිමක් නැතිවම
ඒ මෝඩ මලක්...

ගිලිහුනත් තවම ඇත
කලු අතරින් පිරිසිදු සුදක්....
කවුද ඇය පිලිගන්නෙ ඇයත්
තනිවුනු එකම එක මලක්....

නදී..✍️

Comments (8)

චතු ගුණසේකර ? 1 year ago Lassni akke

Deesha(දීෂා)❤️ 1 year ago ගොඩක් ලස්සනයි නදී ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා ❤️

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි චතුරිකා නන්ගි❤️

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි දීෂා❤️

Dila ???? 1 year ago ඒක ලස්සනයි අක්කා ?

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි නන්ගා❤️

Naween Perera 1 year ago ලස්සනයි නදී

නදී ..✍???? 1 year ago ස්තුතියි නවීන් අයියා ❤️

Copyright © 2021 Nisadas | Powered by Arvin Apps